Κατηγορίαagility και σπορ από τον E.N.C.I. Ιταλίας και απόφοιτος της σχολής A.D.T.C