Κατηγορία11ης διεθνoύς έκθεσης για την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία