Κατηγορίασαμάνος του aquatek.gr και αιώνιος θαυμαστής των Bettas.