Κατηγορίαμια μέθοδος της Linda Tellingotn Jones για θεραπεία και εκπαίδευση όλων των ζώων