Κατηγορίακυναθλητικό και φιλοζωικό γεγονός της χρονιάς